Novosti, Škola

Emocionalna i socijalna zrelost kod dece

Mnoga deca školskog uzrasta nisu emocionalno i socijalno zrela.  Kada se pojave problemi u međuljudskim odnosima sa vršnjacima, braćom i sestrama ili roditeljima, mnoga deca školskog uzrasta ne znaju kako da te probleme reše.

Pošto ne znaju kako da reše problem koji je nastao, mnoga deca postanu agresivna i iskazuju bes zato što misle da je to rešenje problema. Međutim, problemi se tako ne rešavaju.

Kako pomoći svom detetu da razvije veštine potrebne za efikasno snalaženje u društvenom okruženju, okruženju punom socijalnih i emotivnih promena?

U ovom tekstu ćemo objasniti šta su emotivna i socijalna zrelost kod dece i pružićemo vam savete kako da kod svoje dece razvijete veštine kojima će rešavati probleme nastale u međuljudskim odnosima.

Pa da počnemo od objašnjenja šta su emocionalna i socijalna zrelost…

Emocionala i socijalna zrelost kod dece

EMOCIONALNA ZRELOST podrazumeva određeni nivo samokontrole i samostalnosti što značajno utiče i olakšava obavljanje zadataka. Deca su izložena ocenjivanju i kritikama, pozitivnim i negativnim, pa s tim u vezi potrebno je da budu sposobna da prihvate novi sistem vrednovanja, da prihvate kako pozitivne tako i negativne ocene.

Važno je da su deca spremna da s pažnjom prate šta učitelj predaje i da su spremna da sede mirno tokom trajanja školskog časa.

SOCIJALNA ZRELOST je usko povezana sa emocionalnom zrelošću i važna je za svako dete jer polaskom u školu moraju da poštuju određene norme ponašanja. Dete u komunikaciji sa drugom decom pravi veliki pomak u razvoju društvenih odnosa.

U krugu porodice deca su zaštićena dok u školi moraju sama da se izbore za svoj položaj veštinom komunikacije sa vršnjacima.

Kako pomoći detetu da razvije emocionalnu i socijalnu zrelost?

emocionalna-zrelost

Slika preuzeta sa pegasus-centar.rs

Dete treba da razume šta oseća, da razvije samopouzdanost, da zna da reši nastao problem i kako da poboljša svoju situaciju.

Osećanja

Međuljudski odnosi stvaraju osećanja, izazivaju pozitivne i negativne emocije. Kada je mozak preplavljen burnim emocijama (što se dešava mnogo u detinjstvu), detetova sposobnost racionalnog razmišljanja postaje veoma ograničena. Iz tih razloga, deca moraju da budu dobra u razumevanju osećanja pre nego što ih osećanja emotivno „preuzmu“.

Razgovarajte sa detetom o njegovim osećanjima!

Pomozite svom detetu da razvije dobar emocionalni rečnik sa puno reči za mnoga emocionalna stanja koja doživi.

Nek vaša poruka detetu bude da su sva osećanja u redu.

Pričajte sa detetom o njegovim osećanjima i pustite dete da opiše kako se oseća. Na taj način pomažete detetu da razume ono što oseća. Kad dete stekne veštinu emotivnog izražavanja, poboljšaće se njegovi međuljudski odnosi sa okruženjem.

Samopouzdanje.

Deca moraju biti u stanju da prepoznaju kad su pogrešila. To je veština koja omogućava vašem detetu da prizna nekome kad je “prešlo granicu” ili povredio osećanja drugog deteta. Samopouzdanje je prvi korak u učenju rešavanja sukoba. Deca koja izbegavaju sukob ili reaguju na sukob agresijom ili manipulacijom, moraju raditi na razvijanju samopouzdanja.

Rešavanje problema.

Rešavanje problema je bitna veština jer dete treba da preuzme odgovornost za rešavanje nastalog problema. Deca bi trebalo da budu automatski orijentisana na rešenja. Deca koja nemaju razvijeno automatsko rešavanje problema često se previše oslanjaju na druge zato što mogu naći rešenja za njih.

Popravka ili poboljšanje trenutne situacije.

Kad stvari ne idu dobro, a nekad sigurno neće, pomozite svom detetu da pronađe načine kako da ga poboljša svoju situaciju. Učenje kako da se poboljšava situacija je učenje o emocionalnoj i socijalnoj zrelosti.  Poboljšanje situacije povećava detetov osećaj lične odgovornosti za sopstvene izbore u životu.

“Popravka situacije” je važan faktor socijalne zrelosti.

Sa decom školskog uzrasta treba raditi na razvijanju emocionalne i socijalne zrelosti jer će im te veštine koje rezviju u detinjstvu koristiti za ceo život.

Deca treba da razviju samopouzdanje, da znaju kako da reše problem koji nastane u međuljudskim odnosima, kao i da prepoznaju kad su „prešla granicu“ i kad su kriva.

Ukoliko kao roditelji primetite da vaše dete nije dovoljno emotivno i socijalno zrelo, posavetujte se sa psiholozima koji će vam dati nove savete.

Kad “popravite situaciju”, častite svoje dete novim školskim rancem koji možete naručiti preko našeg online shopa ili nas posetiti!

Predškolski i vrtićki rančevi (48)

Rančevi za školu (84)

Anatomski Rančevi (46)

Rančevi sa Točkićima (1)

Povezani članci